RADIONICA GITARE
Saša Ranđelović - Ranđa
Predavač: Saša Ranđelović - Ranđa BIOGRAFIJA PREDAVAČA

Koncept rada radionice je fleksibilan i zasniva se pre svega na onom što bi polaznik želeo da nauči. Kod nas možete da savladate instrument, u osnovi, u tehničkom i teoretskom smislu kao i svi moderni stilovi sviranja.

    U sadržaj gradiva spada učenje sledećih segmenata:
  • akordi,
  • skale (durske,molske,pentatonske kroz sve pozicije),
  • tehnika desne ruke (alternate picking,sweep,hamer on,itd.),
  • ritam gitara (funk,rock,blues,pop),
  • ritmovi,
  • harmonija,
  • improvizacija,
  • primena skala prema odredjenim harmonskim sklopovima.

Termini su fleksibilni i svake nedelje se dogovaraju i potvrđuju sa Ranđom.

ČLANARINA

Jedan čas (60 min.), dva puta nedeljno, u mesečnom iznosu od 120 eura.