RADIONICA DŽEZ PEVANJA
Jelena Jovović
Predavač: Jelena Jovović BIOGRAFIJA PREDAVAČA

  Radionica pevanja:

 • Tehnika disanja

 • Utvrđivanje tonalnog centra

 • Utvrđivanje optimalnog opsega

 • Proširenje opsega

 • Vokalize

 • Rad na kompozicijama različitih stilova

 • Interpretacija

 • Inovacija i improvizacija interpretacije, melizmi

 • Pevanje uz upotrebu mikrofona

 • Pisanje sopstvenih kompozicija

 • Koncertna delatnost

 • Rad u studiju

  Radionica JAZZ pevanja:

 • Tehnika disanja

 • Utvrđivanje tonalnog centra

 • Optimalni opseg

 • Proširenje opsega

 • Vokalize

 • Rad na kompozicijama jazz idioma

 • Partirura i razumevanje harmonskog konteksta

 • Interpretacija

 • Parafraza i improvizacija

 • Pevanje uz upotrebu mikrofona

 • Pisanje sopstvenih kompozicija

 • Koncertna delatnost / saradnja sa polaznicima gitare

 • Rad u studiju

  Radionica tehnike glasa za glumce:

 • Tehnika disanja

 • Utvrđivanje tonalnog centra

 • Optimalni opseg

 • Proširenje opsega

 • Vokalize

 • Postavljanje vokala

 • Projekcija

 • Rad na dramskim tekstovima (intonacija, projekcija, artikulacija)

 • Pevanje za glumce

ČLANARINA

Grupni čas 60 eura jednom nedeljno. Individualni čas 35 eura u trajanju od 90 min, po času.